Tiedesuunnistus 19. - 23.10.2015
Musiikintutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto

Rastipaikka: TAUCHI (Tampere Unit for Computer-Human Interction), Informaatiotieteiden ykikkö, Tampereen yliopisto

Rastikuvaus: "Vuorovaikutusta koneen ja ihmisen välillä tutkimassa ja kehittämässä".

Osoite: Kanslerinrinne 1, Pinni B, Kalevantie 4, 33014 TAMPERE. Kokoontuminen Pinni B:n ala-aulassa.

Ryhmän koko: 25 henkilöä

Rastin kesto: 1 tunti.

Rasti avoinna: ma 19.10. klo 12:30-13:30 ja ti 20.10. klo 12:30-13:30 RASTI TÄYNNÄ

Discovery Museum of Tampere

Rastipaikka: Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma, Tampereen yliopisto

Rastikuvaus: Game Research Lab -rastilla oppilaat tutustuvat pelitutkimuksen mielenkiintoiseen maailmaan. Game Research Labin projekti Free2Play tutkii ilmaispelejä, joissa myydään virtuaalihyödykkeitä oikeaa rahaa vastaan. Rastilla käydään läpi teoriaa ja osallistujat pääsevät ideoimaan pelisovelluksia.

Huom! Rasti on suunnattu ensisijaisesti lukiolaisille.

Osoite: Kanslerinrinne 1, Pinni B, Kalevantie 4, 33014 TAMPERE

Ryhmän koko: 25

Rastin kesto: 2 tuntia

Rasti avoinna: ma 19.10. klo 9-11 ja 13-15 to 22.10. klo 9-11 ja 13-15 pe 23.10. klo 9-11 ja 13-15

Musiikintutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto

Rastipaikka: Musiikintutkimuksen oppiaine, Tampereen yliopisto

Rastikuvaus: Oletko kuullut aikaisemmin turkkilaisen saz-luutun säveliä, tiedätkö miten rapapalli soi tai mistä materiaalista on valmistettu hula ipu? Se selviää Musiikintutkimuksen oppiaineen tiederastilla, jossa osallistujille aukeaa mahdollisuus tutustua erilaisiin musiikkityyleihin ja -käsityksiin ja kokeilla erilaisia soittimia maailmalta ohjaajan opastuksella.

Osoite: Kalevantie 4, Yliopiston päärakennus, E-Siipi, 33014 TAMPERE

Ryhmän koko: 30 henkilöä

Rastin kesto: 1 tunti.

Rasti avoinna: ma 19.10. klo 9-10, 10-11, 13-14 ja 14-15, ti 20.10. klo 9-10, 10-11, 13-14 ja 14-15, ke 21.10. klo 9-10, 10-11, 13-14 ja 14-15, to 22.10. klo 9-10, 10-11, 13-14 ja 14-15, pe 23.10. klo 9-10, 10-11, 13-14 ja 14-15

Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea

Rastipaikka: BioMediTech, Bioteknologian tutkinto-ohjelma, Tampereen yliopisto

Rastikuvaus: Rasti tarjoaa silmäyksen biolääketieteellisen tutkijan ja tuotekehittäjän tehtäviin. Pääset tekemään laboratoriomäärityksiä, mikroskopoimaan kudosnäytteitä sekä tarkastelemaan molekyylien vuorovaikutuksia tietokoneella.

Osoite: Finn-Medi 1, Biokatu 6, 5. krs., 33520 TAMPERE

Ryhmän koko: 30

Rastin kesto: 1 tunti

Rasti avoinna: to 22.10. klo 9-10 ja 10-11 RASTI TÄYNNÄ


Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea

Rastipaikka: BioMediTech - Solu- ja kudosteknologiatutkimus

Rastikuvaus: Rastilla tutustutaan solu- ja kudosteknologian tutkimukseen sekä soluviljelylaboratorioihin.

Osoite: Biokatu 12, 33520 TAMPERE

Ryhmän koko: 15

Rastin kesto: 2 tuntia

Rasti avoinna: ti 20.10. klo 9-11 ja 13-15


Rastipaikka: Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto

Rastikuvaus: Miten työpaikkoja kehitetään toimintatutkimuksen keinoin? Kuka kehittämiseen osallistuu? Rastilla demotaan työkonferenssia, jonka sisältö tuotetaan yhdessä.

Osoite: Kalevantie 5, LINNA-rakennus, 5. kerros, h. 5101, 33100 TAMPERE

Ryhmän koko: 20

Rastin kesto: 1h 45 min

Rasti avoinna: ti 20.10. klo 9:15-11:00

Rastipaikka: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes / Sähkörasti

Rastikuvaus: Osaatko tunnistaa turvallisen sähkölaitteen? Entäpä merkkituotteen kopion? Rastilla tutustutaan sähköturvallisuuteen tarkastelemalla erilaisia tuotteita ja niiden ominaisuuksia.

Osoite: Kalevantie 2, 33100 Tampere, kokoontuminen Technopolis Yliopistonrinteen aulassa.

Ryhmän koko: 25 henkilöä

Rastin kesto: 1 tunti

Rasti avoinna: Ti 20.10. klo 9-10 ja 10-11 RASTI TÄYNNÄ

Rastipaikka: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes / Kemikaalirasti

Rastikuvaus: Voiko käyttämässäni dödössä olla jotakin vaarallista kemikaalia? Entä hiusvärissä tai vaatteissa? Rastilla tutkitaan tavallisten kuluttajatuotteiden kemikaaleja, opitaan tunnistamaan haitallisia ainesosia ja selvitetään niiden vaikutuksia ihmiseen. Rastilla on mukana myös Tukesin kukkahattutäti, lisätietoja www.sussiunatkoon.fi

Osoite: Kalevantie 2, 33100 Tampere, kokoontuminen Technopolis Yliopistonrinteen aulassa.

Ryhmän koko: 25 henkilöä

Rastin kesto: 1 tunti

Rasti avoinna: Ti 20.10. klo 12-13 ja 13-14 RASTI TÄYNNÄ

Rastipaikka: Biotuote- ja prosessitekniikan koulutus, kemiantekniikan laboratorio, Tampereen ammattikorkeakoulutus

Rastikuvaus: Rastilla tutustutaan biotuote- ja prosessitekniikan koulutukseen sekä kemiantekniikan laboratorioon. Rasti sisältää toiminnallisen osuuden.

Osoite: Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE, kokoontuminen Kuntokatu 3 aulassa

Ryhmän koko: 20 henkilöä

Rastin kesto: 1,5 tuntia

Rasti avoinna: ma 19.10. klo 8:15-9:45 ja 9:30-11:00


Rastipaikka: Biotuote- ja prosessitekniikan koulutus, paperitekniikan laboratorio,Tampereen ammattikorkeakoulu

Rastikuvaus: Rastilla tutustutaan biotuote- ja prosessitekniikan koulutukseen sekä paperitekniikan laboratorioon. Rasti sisältää toiminnallisen osuuden.

Osoite: Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE, kokoontuminen Kuntokatu 3 aulassa

Ryhmän koko: 20 henkilöä

Rastin kesto: 1,5 tuntia

Rasti avoinna: to 22.10. 9:00-10:30 RASTI TÄYNNÄ

Rastipaikka: Degree Programme in Energy and Environmental Engineering, Tampereen ammattikorkeakoulu

Rastikuvaus: Rastilla tutustutaan ympäristötekniikan koulutukseen ja laboratorioon. Rasti sisältää toiminnallisen osuuden. HUOM! Esittelykieli englanti

Osoite: Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE, kokoontuminen Kuntokatu 3 aulassa

Ryhmän koko: 20 henkilöä

Rastin kesto: 1 tunti

Rasti avoinna: ma 19.10. klo 13:00-14:30, to 22.10. 13:00-14:30 RASTI TÄYNNÄ

Rastipaikka: Bioanalytiikka, Tampereen ammattikorkeakoulu

Rastikuvaus: Rastilla tutustutaan bioanalytiikan koulutusohjelmaan. Rastin toiminnalliseen osuuteen kuuluu mikroskopointia veren soluista, kudoksista ja bakteereista. Rastilla on mahdollisuus seurata verinäytteenottoa, mitata hemoglobiinia, veren sokeria tai kolesterolia sekä osallistua sydänfilmin rekisteröimiseen. Rastilla tutustutaan lisäksi laboratoriolääketieteen erikoisaloihin.

Osoite: Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE. Kokoontuminen Teiskontien puoleinen pääaula

Ryhmän koko: 20 henkilöä

Rastin kesto: 1 tunti

Rasti avoinna:  ti 20.10. klo 9-10, 10-11, 13-14 ja 14-15, pe 23.10  klo 9-10, 10-11 ja 13-14 RASTI TÄYNNÄ

Rastipaikka: Konetekniikka, Tampereen ammattikorkeakoulu

Rastikuvaus: Tutustutaan teollisuusrobottien käyttöön ja niiden ohjelmointiin. Rastin toiminnallisessa osuudessa jokainen pääsee ohjaamaan robottia käsiohjaimella.

Osoite: TAMK, Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE. Kokoontuminen Teiskontien puoleinen pääaula

Ryhmän koko: 15 henkilöä

Rastin kesto: 1 tunti

Rasti avoinna: ke 21.10. klo 9-10 ja 10-11, to 22.10. klo 9-10 ja 10-11 RASTI TÄYNNÄ 


Rastipaikka: Kätilökoulutus, Tampereen ammattikorkeakoulu

Rastikuvaus: Syntymä - ihme vai tiedettä? Kätilökoulutuksen rastilla tutustutaan lapsen syntymisen ihmeeseen ja tieteisiin, jolla ihmettä tuetaan. Rastilla perehdytään lisäksi nuorten seksuaaliterveysasenteiden tutkimukseen ja pohditaan tarvitaanko kätilöä lainkaan? Rastin toiminnallisen osuuden muodostaa hedelmällisyysvisa: voitko itse vaikuttaa siihen, että sinusta tulee joskus isä/äiti?

Osoite: Kuntokatu 4, 33520 Tampere, Luokka P2-01, kokoontuminen Kuntokatu 4 aulassa

Ryhmän koko: 20 henkilöä

Rastin kesto: 1 tunti

Rasti avoinna: ti 20.10. klo 12-13 ja 13-14 RASTI TÄYNNÄ

Arkkitehtuurin laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastipaikka: Matematiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastikuvaus: Rastilla tutustutaan matematiikan laitoksen toimintaan sekä matematiikan oppimiseen ja sen soveltamiseen toiminnallisesti.

Osoite: Korkeakoulunkatu 1, Tietotalo, 3. ja 4. krs ,33720 TAMPERE

Ryhmän koko: 25 henkilöä

Rastin kesto: 1,5 tuntia

Rasti avoinna: ma 19.10. klo 13-15, ti 20.10. klo 13-15, ke 21.10 klo 9-11 ja klo
13-15, to 22.10 klo 9-11 ja klo 13-15,  pe 23.10. klo 9-11 ja klo 13-15


Arkkitehtuurin laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastipaikka: Systeemitekniikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastikuvaus: Rastilla esitellään TTY:n Systeemitekniikan laitoksen itsenäisiin, liikkuviin koneisiin liittyvää tutkimusta. Rastilla ovat näytillä laitoksella rakennettu nelikopteri sekä maarobotti.

Osoite: Korkeakoulunkatu 1, Akustisten mittausten laboratorio, Sähkötalo SE202, 33720 TAMPERE

Ryhmän koko: 20 henkilöä

Rastin kesto: 30 minuuttia

Rasti avoinna: to 22.10. klo 9:00-9:30, 10:00-10:30, 13:00-13:30 ja 14:00-14:30


Arkkitehtuurin laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastipaikka: Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastikuvaus: Kaaos ja fraktaalit. Miksi säätä ei voida koskaan ennustaa juurikaan nykyistä paremmin? Miksi Norjan rannikko on rikkonainen? Miksi terveen ihmisen sydän tai maailman taitavin rumpali eivät kumpikaan pysy aivan tarkasti rytmissä - ja miksi on parempi olla pysymättä? Tervetuloa tiederastille kuulemaan kaaoksen ja fraktaalien merkityksestä fysiikassa ja muilla tieteenaloilla!

Osoite: Korkeakoulunkatu 1, Tietotalo, 3. ja 4. krs ,33720 TAMPERE

Ryhmän koko: 30 henkilöä

Rastin kesto: 1 tunti

Rasti avoinna: to 22.10. klo 9-10, pe 23.10. klo 14-15 RASTI TÄYNNÄ

Arkkitehtuurin laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastipaikka: Signaalinkäsittelyn laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastikuvaus: Immersiivisten ja interaktiivisten visuaalisten tekniikoiden laitos (CIViT) esittelee 3D-kameroiden ja näyttöjen mahdollisuuksia. Tule kokeilemaan uusimpia laitteita, kuten Oculus Rift, Google cardboard ja Zeiss VR One.

Osoite: Korkeakoulunkatu 1, Tietotalo, 3. ja 4. krs ,33720 TAMPERE

Ryhmän koko: 15 henkilöä

Rastin kesto: 20 min.

Rasti avoinna: Esitys 20 minuutin välein, lähtöajat to 22.10. 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20 ja 14:40, pe 23.10. klo 9:00, 9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20 ja 14:40.

Kemian- ja biotekniikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastipaikka: Sähkötekniikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastikuvaus: "Eristysrakenteen jännitelujuus". Rastilla tutustutaan sähköverkossa käytettävien eristeiden jännitelujuuteen ja siihen vaikuttaviin seikkoihin Suurjännitelaboratoriossa tehtävien testien avulla. Testien avulla tutkitaan jännitemuodon, jännitteen ns. polariteetin ja ulkoisten olosuhteiden vaikutusta jännitelujuuteen.

Osoite: Sähkötalo, Tekniikankatu 8, 33720 TAMPERE. Kokoontuminen Sähkötalon aulassa 2 kerroksessa.

Ryhmän koko: 15 henkilöä

Rastin kesto: 1 tunti

Rasti avoinna: to 22.10. klo 9-10, 10-11, 13-14 ja 14-15, pe 23.10. klo 9-10, 10-11, 13-14 ja 14-15

Kemian- ja biotekniikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastipaikka: Kemian- ja biotekniikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastikuvaus: Rastilla tutustutaan vesianalyysiin ja opitaan mitä värit ovat.  Lisäksi tehdään koeputkimittakaavassa nikkelin osoitusreaktio, jota sovelletaan erilaisten esineiden (esim. korujen ja vyönsolkien) nikkelipitoisuuden toteamiseen.

Osoite: Korkeakoulunkatu 8, 33720 TAMPERE

Ryhmän koko: 20 henkilöä

Rastin kesto: 2 tuntia

Rasti avoinna: to 22.10. klo 9-11, pe 23.10. klo 9-11 RASTI TÄYNNÄ

Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastipaikka: Optoelektroniikan tutkimuskeskus, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastikuvaus: Rastilla tutustutaan kokeelliseen fysiikan tutkimukseen liittyen puolijohdetekniikkaan, nanofotoniikkaan ja pintatieteeseen. Rastilla pääset havainnoimaan, kuinka esim. pinnoista tehdään likaahylkiviä tai miten lasereita valmistetaan yksittäisten atomikerroksien tarkkuudella.   

Osoite: Korkeakoulunkatu 3, 33720 TAMPERE

Ryhmän koko: 15 henkilöä

Rastin kesto: 2 tuntia

Rasti avoinna: to 22.10. klo 9-11 ja 13-15, pe 23.10. klo 9-11 ja 13-15

Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastipaikka: Materiaaliopin laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastikuvaus: Rastilla tutustutaan komposiitti-kerroslevyrakenteisiin ja vertaillaan niitä metalleihin. Lisäksi tutustutaan kerroslevyrakenteen komponentteihin ja valmistetaan kerroslevyrakenne.

Osoite: Korkeakoulunkatu 6, 33101 TAMPERE

Ryhmän koko: 20 henkilöä

Rastin kesto: 1 tunti

Rasti avoinna: to 22.10. klo 9-10 ja 10-11 RASTI TÄYNNÄ

Poliisiammattikorkeakoulu / Poliisimuseo

Rastipaikka: Kiilto Oy

Rastikuvaus: Rastilla tutustutaan Kiilto Oy:n toimintaan ja tuotekehitykseen. Rastin toiminnallisessa osuudessa valmistetaan liimaa ja mitataan tuotteen pH-arvo ja viskositeetti.

Osoite: Tampereentie 408, 33880 LEMPÄÄLÄ

Ryhmän koko: 20 henkilöä

Rastin kesto: 2 tuntia

Rasti avoinna: to 22.10. klo 13-15 RASTI TÄYNNÄ


Poliisiammattikorkeakoulu / Poliisimuseo

Rastipaikka: Tampereen museoiden kokoelmakeskus

Rastikuvaus: Tutustumiskierros, jonka aikana perehdytään museoissa tehtävän tutkimustyön perusteisiin, esineistön säilytykseen ja konservointiin sekä eri museoammatteihin. Vieraillaan konservointilaitoksella, jossa tutustutaan tekstiilikonservointiin ja kumimateriaalien tutkimukseen (ti-ke) sekä taidekonservoinnin perusperiaatteisiin ja työmenetelmiin (ma). Museomestari kertoo työstään museokokoelmien parissa, kokoelmatutkija perehdyttää museoesineistön dokumentointiin. Toiminnallisena rastina vanhan kansatieteellisen esineistön tunnistamistehtävä!

Osoite: Kauhakorvenkatu 56, 33720 TAMPERE

Ryhmän koko: 25 henkilöä

Rastin kesto: 1,5 tuntia

Rasti avoinna: ma 19.10. klo 9-11, ti 20.10. klo 13-15, ke 21.10. klo 9-11


Poliisiammattikorkeakoulu / Poliisimuseo

Rastipaikka: Fastems

Rastikuvaus: Fastemsilla pääset tehdaskierrokselle, tutustut joustaviin tehdasautomaatiojärjestelmiin ja robotiikkaan. Fastems UX Center näyttää helppokäyttöisen ohjausjärjestelmän ja vie sinut ohjelmistomaailmaan. Pääset myös kokeilemaan robotin ohjelmoimista.

Osoite: Tuotekatu 4, 33840 Tampere

Ryhmän koko: 15 henkilöä

Rastin kesto: 2 tuntia

Rasti avoinna: ma 19.10. klo 9-11 ja 13-15, ke 21.10. klo 9-11 ja 13-15

Discovery Museum of Tampere

Rastipaikka: Hervannan kirjasto

Rastikuvaus: Rastilla haetaan tietoa eri aiheista ja hakutuloksia tarkastellaan lähdekritiikin näkökulmasta.

Osoite: Insinöörinkatu 38, 33720 TAMPERE

Ryhmän koko: 20

Rastin kesto: 2 tuntia

Rasti avoinna: ma 19.10. klo 13-15 ja ti 20.10. klo 13-15

Discovery Museum of Tampere

Rastipaikka: Tampere Filharmonia

Rastikuvaus: Tampere Filharmonian rastilla tutustutaan musiikin ja tieteen välisiin yhteyksiin jännittävästä kuulokulmasta! Rastilla seurataan hetken aikaa myös orkesterin konserttiharjoitusta.

Osoite: Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, 33100 TAMPERE

Ryhmän koko: 20

Rastin kesto: 2 tuntia

Rasti avoinna: pe 23.10. klo 9-11 RASTI TÄYNNÄ

Discovery Museum of Tampere

Rastipaikka: Poliisimuseo

Rastikuvaus: Poliisimuseo tarjoaa opastuksen vaihtuvaan näyttelyyn, Voimaa ja vaativia tilanteita.  Näyttely kertoo poliisin voimankäytön historiasta ja nykypäivästä. Näyttely käy läpi poliisin voimankäytön historiaa alkaen 1800-luvulta, jolloin poliisien ajateltiin olevan kurittajia "Jumalan ja hallitsijan armosta". Nykyään poliisin toimivaltuudet ja voimankäyttö ovat hyvin tarkkaan lailla säänneltyjä. Poliisi tarvitsee sekä fyysistä että psyykkistä voimaa. Näyttelyssä esittelyssä ovat järjestyspoliisi, valmiusyksikkö Karhu, terroripommiryhmä, joukkojenhallintatoiminta ja vati- eli vaativien tilanteiden toiminta sekä taktinen neuvottelu.

Osoite: Vaajakatu 2, 33721 TAMPERE

Ryhmän koko: 25

Rastin kesto: 1 tunti

Rasti avoinna: ti 20.10. klo 10-11, 12-13 ja 14-15, to 22.10. klo 13-14, pe 23.10. klo 10-11 ja 12-13

Discovery Museum of Tampere

Rastipaikka: Pirkanmaan tulkkikeskus

Rastikuvaus: Tiedätkö, mitä on asioimistulkkaus? Meiltä voit saada tulkkausta yli 50 eri kielellä! Rastilla voit tutustua Pirkanmaan tulkkikeskuksen toimintaan, jutella oikean tulkin kanssa ja osallistua kahteen tietovisaan.

Osoite: Kaupin sairaala, Parantolankatu 6, 5. krs, 33500 Tampere

Ryhmän koko: 20

Rastin kesto: 45 minuuttia

Rasti avoinna: ti 20.10. klo 9-10, 10-11, 13-14, 14-15

Sivuston toteutti B105