Tiedesuunnistus 21. - 22.4.2009
Materiaaliopin laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastipaikka: TAUCHI – yksikkö, Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tampereen yliopisto

Rastikuvaus: Rastilla esitellään ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutkimusta

Osoite: Kanslerinrinne 1, Pinni B1065

Ryhmän koko: 20 henkilöä

Rastin kesto: 2 tuntia

Rasti avoinna: ke 23.4. klo 9-11 ja 13-15, to 24.4. klo 9-11 ja 13-15

Musiikintutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto

Rastipaikka: Musiikintutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto

Rastikuvaus: Rastilla esitellään musiikintutkimusta, maailmanmusiikkia ja kulttuuria sekä järjestetään osallistujille musiikkityöpaja.

Osoite: Kalevantie 4, Yliopiston päärakennus, E-Siipi

Ryhmän koko: 30 henkilöä

Rastin kesto: 30 min.

Rasti avoinna: ke 23.4. klo 9-11 ja 13-15, to 24.4. klo 9-11 ja 13-15

Rastipaikka: Puheopin laitos, Tampereen yliopisto

Rastikuvaus: Rastilla esitellään kertovan kielenkäytön analyysia. Rastilla kerätään osallistujilta kirjallinen kerronta-aineisto, opetetaan kertovan kielenkäytön piirteiden analyysia, näytetään mallia, jonka pohjalta osallistujat analysoivat omaa aineistoaan.

Osoite: Kalevantie 4, Yliopiston päärakennus, E-siipi

Ryhmän koko: 30 henkilöä

Rastin kesto: 2 tuntia

Rasti avoinna: ke 23.4 klo 9-11 ja to 24.4. klo 9-11

Rastipaikka: Puheopin laitos, Tampereen yliopisto

Rastikuvaus: Rastilla esitellään puheen- ja äänentutkimusta. Rastilla tutustutaan puheentutkimuslaboratorioon ja saadaan analyysituloksia omasta äänestä ja puheesta. Akustiseen ja puheen ja äänentutkimukseen tutustutaan käytännön demojen avulla.

Osoite: Kalevantie 4, E-siipi

Ryhmän koko: 15 henkilöä

Rastin kesto: 1 tunti

Rasti avoinna: ke 23.4. klo 13-15

Rasti: Puheopin laitos, Tampereen yliopisto

Kuvaus: Rastilla esitellään puheviestinnän tutkimusta ja puheviestinnän havainnointia. Rastin toiminnallisessa osuudessa osallistujat tekevät havainnointitehtävän, jossa opetellaan katsomaan ja kuuntelemaan viedonäytteistä nonverbaalista viestintää sekä viestijän verbaalisia valintoja ja sisällön rakentamista.

Osoite: Kalevantie 4, Yliopiston päärakennus E-siipi

Ryhmän koko: 20 henkilöä

Rastin kesto: 40 min.

Rasti avoinna: to 24.4. klo 13-15 RASTI TÄYNNÄ

Rastipaikka: Lääketieteellisen teknologian instituutti IMT, Tampereen yliopisto

Rastikuvaus: Rasti toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen kanssa. Rastilla esitellään lääketieteen laitosta ja perehdytään lääketieteen opetuksen keinoihin. IMT:llä tutustutaan mitokondriotutkimukseen (koe-eläimenä banaanikärpänen) sekä suoritetaan ”kudosvisa” tutkimalla erilaisia näytteitä mikroskoopilla.

Osoite: Finn-Medi 1, Biokatu 6, 5. krs.

Ryhmän koko: 20 henkilöä

Rastin kesto: 1,5-2 tuntia

Rasti avoinna: ke 23.4. klo 9-11 ja 13-15 (huom! klo 13-15 vielä tilaa 15 hengen ryhmälle)

Hypermedialaboratorio. Tampereen yliopisto

Rastipaikka: Hypermedialaboratorio. Tampereen yliopisto

Rastikuvaus: Rastilla esitellään pelitutkimusta, tutustutaan pelisuunnittelun tutkimukseen ja menetelmiin. Osallistujat pääsevät kokeilemaan miten pelisuunnittelija voi tuottaa uusia peli-ideoita pelaamalla siihen tarkoitukseen suunniteltuja korttipelejä.

Osoite: Kanslerinrinne 1, Pinni B

Ryhmän koko: 15 henkilöä

Rastin kesto: 2 tuntia

Rasti avoinna: ke 23.4. klo 13-15 ja to 24.4. klo 13-15 RASTI TÄYNNÄ

Rastipaikka: Paperitekniikan koulutusohjelma, Tampereen ammattikorkeakoulu

Rastikuvaus: Rastilla osallistujat tutustuvat paperitekniikan koulutusohjelmaan ja valmistavat paperiarkkeja paperilaboratoriossa.

Osoite: Teiskontie 33

Ryhmän koko: 6 henkilöä

Rastin kesto: 30 min.

Rasti avoinna: to 24.4. klo 9-11 ja 13-15

Rastipaikka: PIRAMKin laboratoriot, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Rastikuvaus: Rastilla tutustutaan laboratorioalan koulutusohjelmaan. Rastin toiminnallisessa osuudessa tunnistetaan hajuveden komponentit GCMS-laitteella, selvitetään mustaan tussiin piilotetut värit (kromatografia) ja tutkitaan kaasujen liukenemista veteen ("ammoniakkisuihku").

Osoite: FinnMedi Delta, Biokatu 4, 1. ja 2. kerros

Ryhmän koko: 20 henkilöä

Rastin kesto: 2 tuntia

Rasti avoinna: ke 23.4. klo 13-15 ja to 24.4. klo 13-15

Rastipaikka: PIRAMKin laboratoriot, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Rastikuvaus: Rastilla tutustutaan bioanalytiikan koulutusohjelmaan. Rastin toiminnalliseen osuuteen kuuluu mikroskopointia veren soluista, kudoksista ja bakteereista. Rastilla on mahdollisuus mitata hemoglobiinia, verensokeria ja kolesterolia.

Osoite: FinnMedi Delta, Biokatu 4, 1. ja 2. kerros

Ryhmän koko: 10 henkilöä

Rastin kesto: 15-30 minuuttia

Rasti avoinna: ke 23.4. klo 9-11 ja to 24.4. klo 13-15

Rastipaikka: ITSE-tila, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Rastikuvaus: Rastilla tutustutaan itsenäisen suoriutumisen koulutusta ja harjoittelua palvelevaan kokeilu- ja demonstraatioympäristöön. Kodinomaisessa ITSE-tilassa voi kokeilla esimerkiksi kuulemista, näkemistä ja kommunikaatiota helpottavia apuvälineitä.

Osoite: Biokatu 4

Ryhmän koko: 15 henkilöä

Rastin kesto: 2 tuntia

Rasti avoinna: ke 23.4. klo 9-11, to 24.4. klo 9-11 ja 13-15

Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea

Rastipaikka: Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea

Rastikuvaus: Solu- ja kudosteknologian tutkimukseen tutustumista

Osoite: Biokatu 12

Ryhmän koko: 10 henkilöä

Rastin kesto: 1 tunti

Rasti avoinna: to 24.4. klo 13-15 RASTI TÄYNNÄ

Arkkitehtuurin laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastipaikka: Arkkitehtuurin laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastikuvaus: Rastilla esitellään arkkitehtuurin laitoksen toimintaa. Rastin toiminnallisessa osuudessa askarrellaan kaupunki valmiille karttapohjalle. Osallistujat voivat esimerkiksi tehdä parannusehdotuksia Tampereen kaupunkimaisemaan.

Osoite: Korkeakoulunkatu 5

Ryhmän koko: 20 henkilöä

Rastin kesto: 1 tunti

Rasti avoinna: ke 23.4. klo 9-11 RASTI TÄYNNÄ ja 13-15, to 24.4. klo 9-11 ja 13-15

Materiaaliopin laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastipaikka: Materiaaliopin laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastikuvaus: Rastilla esitellään materiaaliopin laitoksen toimintaa. Rastin toiminnallisessa osuudessa kuvataan suurnopeuskameralla erilaisia ilmiöitä (esim. popcornin "popsahdus" ja superpallon "pompsahdus"). Tämän lisäksi tutkitaan käytännössä suuria muodonmuutosnopeuksia ja suoritetaan kokeita testilaitteilla (Hopkinson Split Bar -ammunta ym.), joita kuvataan suurnopeuskameroilla

Osoite: Korkeakoulunkatu 6

Ryhmän koko: 15 henkilöä

Rastin kesto: 1,5 tuntia

Rasti avoinna: ke 23.4. klo 9-11 ja 13-15, to 24.4. klo 9-11 ja 13-15

Kemian- ja biotekniikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastipaikka: Kemian- ja biotekniikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastikuvaus: Rastilla esitellään kemian- ja biotekniikan laitoksen toimintaa. Laitos yhdistää kemian sekä bio- ja ympäristötekniikan opetuksen. Rastin toiminnallisessa osuudessa tarkastellaan veden kovuutta väri-indikaattorilla ja tutustutaan nikkelin osoitusreaktioon.

Osoite: Korkeakoulunkatu 8

Ryhmän koko: 20 henkilöä

Rastin kesto: 2 tuntia

Rasti avoinna: ke 23.4. klo 9-11 ja 13-15, to 24.4. klo 9-11 ja 13-15
RASTI TÄYNNÄ

Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastipaikka: Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Rastikuvaus: Rastilla professori Tapio Rantala perehdyttää osallistujat aluksi tieteen peruskäsitteisiin ja selvittää niiden kytkeytymistä toisiinsa yksinkertaisten esimerkkien avulla. Rastilla tutustutaan lisäksi kokeelliseen tutkimukseen TTY:n fysiikan laitoksen aerosolifysiikan, optiikan ja pintatieteen laboratorioissa.

Osoite: Korkeakoulunkatu 3

Ryhmän koko: 20 henkilöä

Rastin kesto: 2 tuntia

Rasti avoinna: ke 23.4. klo 9-11 ja 13-15, to 24.4. klo 9-11 ja 13-15

ROViR-keskus, VTT

Rastipaikka: ROViR-keskus, VTT

Rastikuvaus: ITER – fuusioreaktorin huoltojärjestelmien testauskeskuksen esittelyä

Osoite: Tekniikankatu 1

Ryhmän koko: 40 henkilöä

Rastin kesto: 1 -1,5 tuntia

Rasti avoinna: ke 23.4. klo 13-15 ja to 24.4. klo 13-15

ROViR-keskus, VTT

Rastipaikka: Konenäkölaboratorio, VTT

Rastikuvaus: Rastilla esitellään konenäkölaboratorion toimintaa sekä konenäköteknologian sovelluksia. Rastin toiminnallisessa osuudessa osallistujat pääsevät tutustumaan solunkuvantamiseen sekä kokeilemaan ajosimulaattorissa erilaisia ajoskenaarioita.

Osoite: Tekniikankatu 1

Ryhmän koko: 20 henkilöä

Rastin kesto: 2 tuntia

Rasti avoinna: to 24.4. klo 9-11 RASTI TÄYNNÄ

ROViR-keskus, VTT

Rastipaikka: Vuorovaikutus- ja käytettävyyslaboratorio, VTT

Rastikuvaus: Rastilla tutustutaan vuorovaikutus- ja käytettävyyslaboratorioihin ja esitellään ihmisen ja tietotekniikan vuorovaikutusta demojen avulla.

Osoite: Tekniikankatu 1

Ryhmän koko: 20 henkilöä

Rastin kesto: 1 tunti

Rasti avoinna: ke 23.4. klo 10-11

Sivuston toteutti B105